Fondi

Projekts „Ražotnes rekonstrukcija un modernizācija”

Projekta mērķis:

Ceha rekonstrukcija un izejvielu automātiskās dozēšanas sistēmas iegāde

Projekta Nr. 16-00-A00402-000087

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 


Projekts „Maizes ražošanas paplašināšana”

Projekta mērķis:

·        iegādāties ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu komplektu,

·        iegādāties kastu transportēšanas un sakraušanas sistēmas,

·        iegādāties rudzu mīklas dalītājus.

Projekta Nr. 15-00-A00402-000073

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 


Projekts “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”

AS„LATVIJAS MAIZNIEKS” piedalās biedrības „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”  (LIAA līgums Nr. L-APA-10-0017, projekts Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/007), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.


 Metālapstrādes nozares speciālistu apmācību projekts

AS„LATVIJAS MAIZNIEKS” piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālistu apmācības (projekts Nr. L-APA-10-0027), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.


LATVIJAS MAIZNIEKS uzsāk sadarbību ar LIAA

AS Latvijas Maiznieks un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šī gada 15. augustā ir noslēgušas līgumu par projekta „Rudzu un saldskābmaizes ražošanas līnijas iegādi” īstenošanas un nosacījumiem un kārtību.   Projekta kopējās izmaksas ir 2 820 380.00 EUR. Finansējuma intensitāte ir 45%.

2014.gada novembrī tiek uzstādīta projekta ietvaros paredzētā ražošanas līnija.

2014.gada 30.decembrī tiek nodota ekspluatācijā projekta ietvaros paredzētā ražošanas līnija.

2015.gada janvārī AS “LATVIJAS MAIZNIEKS” uzsāk jaunās produkcijas ražošanu.


Projekts „Maizes izstrādājumu ražošanas attīstība”

Projekta mērķis:

Iepakošanas iekārtas un kastu transportēšanas un sakraušanas sistēmas komplekta iegāde.

Projekta Nr. 17-00-A00402-000023

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma 
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Projekts „Formas maizes ražošanas attīstība”

Projekta mērķis:

Tvaika katla iegāde

Projekta Nr. 17-00-A00402-000100

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.