Misija | Vīzija | Vērtības

Misija:

Nepārtraukti attīstīties ieviešot inovācijas it visā ko darām.

Vīzija:

Gādāt par to, lai augstākās kvalitātes produkti būtu pieejami ikvienam un katru dienu.

Vērtības:

Cilvēks
Mums ir atvērtas un savstarpēji uzticamas attiecības ar cilvēkiem gan uzņēmumā, gan ārpus tā.

Kvalitāte
Mēs pastāvīgi pieņemam jaunus izaicinājumus, lai pilnveidotu produktu kvalitāti.

Attīstība

Mēs neapstājamies pie sasniegtā, pastāvīgi meklējam jaunas izaugsmes iespējas, apgūstam un ieviešam jaunākās tehnoloģijas.

Rūpes

            Mēs uzskatām, ka panākumi    uzņēmējdarbībā ir atkarīgi ne tikai no profesionālajām iemaņām, bet arī no sociālās atbildības.