AS „LATVIJAS MAIZNIEKS” iegūst starptautisku pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikātu - ISO 22000:2006

AS „LATVIJAS MAIZNIEKS” piešķirts pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 22000. Sertifikācija apliecina uzņēmuma produkcijas - atbilstību starptautiskam pārtikas nekaitīguma standartam, papildus augstai uzņēmuma ražotās produkcijas kvalitātei.

Līdz ar starptautiskā vadības sistēmas standarta ISO 22000 ieviešanu, uzņēmums AS „LATVIJAS MAIZNIEKS” vēlreiz apliecina savas rūpes un atbildību par uzņēmuma ražotās pārtikas nekaitīgumu tās patērētājiem, klientiem un sadarbības partneriem.