AS LATVIJAS MAIZNIEKS pievienojas iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs"

Lai veicinātu godprātīgu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijā, AS LATVIJAS MAIZNIEKS pievienojusies iniciatīvai „Godīgs eiro ieviesējs”, kurā kopumā iesaistījušies jau gandrīz 2000 uzņēmumi visā Latvijā. 

Memorands pieņemts 2013. gada 12. jūlijā pēc oficiālā uzaicinājuma Latvijai iestāties eiro zonā. Tam aicināts pievienoties ikviens Latvijā strādājošs uzņēmējs.

Uzņēmēju pievienošanās memorandam ir brīvprātīga  un ar pievienošanās brīdi uzņēmums  saviem klientiem un sadarbības partneriem apliecina godprātīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi un šī memoranda pamatprincipu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbā.